Diverse länkar

Sensus

Museiservice

Nordiska konservatorförbundet, NKF

International Council of Museums
– Committee for Conservation, ICOM

Institute of Conservation, Icon

The International Institute for Conservation
of Historic and Artistic Works

Svenska byggnadsvårdsföreningen

Papperskonservator Helen Skinner

Acta konserveringscentrum