Välkommen till hemsidan för Lisa Nilsen Kulturvård – housekeeping på svenska

De klenoder som vi bryr oss om, allt från antikviteter och arvegods till vårt gemensamma kulturarv som finns i museer, kyrkor och hembygdsgårdar, behöver tas om hand på rätt sätt. Mycket är sunt förnuft, till exempel att skydda textilier från solljus, men många knep om skötsel och förvaring har ofta gått i glömska med tidigare generationer.

I Storbritannien talar man om housekeeping. Där har man fina traditioner och metoder i hur man ”håller hus” på ett vettigt sätt. Begreppet innefattar faktiskt allt från brandskydd till skadedjurskontroll. Metoderna är praktiska och för det mesta kostnadseffektiva – det handlar om att känna sitt hus och uppskatta vilka risker som finns.

Lisa Nilsen Kulturvård hjälper museer, kyrkor och organisationer som förvaltar konst- och kulturhistoriska samlingar och byggnader att själva bevara och vårda kulturarvet väl.

Dagsljus, med eller utan sol, kan ställa till stora skador.
Här ser vi hur tapeten har blekts runtom tavlan.
Foto: Lisa Nilsen.