Om Lisa Nilsen

Jag är förebyggande konservator, utbildad på Institutionen för kulturvård vid Göteborgs Universitet. Efter avslutad utbildning arbetade jag sex år i Norge, bland annat på Norsk Folkemuseum och Norsk museumsutvikling (nu Norsk kulturråd). År 2003 flyttade jag till Skottland och en tjänst som regionkonservator på the National Trust for Scotland. Några år senare fick jag ett erbjudande om att bli Preventive Conservation Manager på Historic Royal Palaces i London. Under min tid i Storbritannien sökte jag om ackreditering och är nu ackrediterad konservator – ett certifieringssystem för konservatorer som än så länge finns enbart i Storbritannien hos the Institute of Conservation – Icon.

Efter tio år utomlands var det dags att flytta hem till Sverige.
Jag började arbeta på Riksantikvarieämbetet som sakkunnig i förebyggande konservering. Under Riksantikvarieämbetets flytt till Visby bestämde jag mig för att öppna egen firma och arbetar sedan 2009 heltid som frilans.

Jag är medlem i följande organisationer:

Nordiska konservatorförbundet, svenska sektionen, NKF-S

Institute of Conservation, Icon.

International Council of Museums, ICOM.

The International Institute for Conservation of Historic
and Artistic Works
.

Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Lisa Nilsen
Foto: Rebecca Davies

Filminspelning på gång med BBC Scotland på Pollok House utanför Glasgow. De vana filmarbetarna vet hur de ska skydda de känsliga golven genom att sätta tennisbollarna på de spetsiga stativfötterna.
Foto: Lisa Nilsen.