Kurser

Jag har lång erfarenhet av att undervisa i förebyggande konservering och vill gärna aktivera kursdeltagarna till att
själva analysera riskerna och se möjligheterna.

• Endagskurs ”Vård- och värn av kyrkorummet” för kyrkans personal – föredrag och praktiska övningar i kyrkorummet. Anordnas i samarbete med studieförbundet Sensus.

• Halvdagskurs för städpersonal eller städfirmor, med föredrag/presentation och praktisk demonstration.

• Kurser kan skräddarsys på kundens begäran.

Rapporter, planer, anvisningar

Jag är en van skribent, med särskilt intresse av att skriva så
att folk förstår. Under min tid på Riksantikvarieämbetet var jag redaktör för Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning för konst- och kulturhistoriska samlingar, byggnader och miljöer som finns att ladda ned gratis på www.raa.se/rvr

Andra skrivuppdrag:
• Handbok för beställning och utförande av konservering av kyrkliga kulturminnen. Kan laddas ned gratis här.

• Skötselanvisningar för känsliga miljöer för Statens fastighetsverk.

Föredrag

Jag är en van och inspirerande föreläsare. Jag håller föredrag
och presentationer om förebyggande konservering: housekeeping, städning, slitage, riskhantering, organisatoriskt brand- och stöldskydd. Jag har särskild erfarenhet när det gäller uthyrning av känsliga miljöer till fest och filmning.

Målgrupp

Alla organisationer, stiftelser eller privatpersoner som behöver råd och stöd med kurser, skötselanvisningar eller städregler. Det kan vara museer, arkiv, bibliotek, kyrkor, hembygdsgårdar och ägare/förvaltare av konst- och kulturhistoriskt värdefulla samlingar, byggnader och miljöer.

 

 

Föredrag och presentationer, men också praktisk undervisning ingår i mina uppdrag. Här är det kurs i housekeeping på Nääs Slott för konservatorsstudenterna på Göteborgs universitet. Foto: Vivian Smits