Uppdragsgivare

Riksantikvarieämbetet

Statens fastighetsverk

Göteborgs universitet

Högskolan på Gotland

Uppsala domkyrka

Svenska kyrkan

Referenser förmedlas på begäran.